Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden het beschermen van persoonsgegevens belangrijk. Op onze website is de meeste informatie beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens nodig zijn. Indien u via het contactscherm gegevens achterlaat behandelen wij deze in overeenstemming met de wet op de privacy.
Laat u in onze praktijk persoonsgegevens achter in het kader van een behandeling, dan gebruiken we deze gegevens voor: het bijhouden van het medisch dossier, afspraken plannen, behandeling uitvoeren, uitwisselen van informatie over behandeling en begroting.
Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derde partijen, indien daar toestemming voor is gegevens. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

De privacy- en cookie gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. De wettelijke bewaartermijn van uw medische gegevens is 15 jaar. U heeft recht op inzage in en afschrift van het patiënten dossier.